Odnawialne Źródła Energii (kod towaru: KOŹE-40)

DrukujEmail
Autorzy: mgr inż. Izabela Góralczyk, prof. h.c. dr inż. Ryszard Tytko. Stron: 315.
Kwota rabatu:
Kwota podatku:
Szczegóły produktu

W podręczniku przedstawiliśmy zestawy testów, obejmujących zagadnienia związane z budową, eksploatacją urządzeń i instalacji zasilanych energią odnawialną. Treść testów odpowiada standardom wymagań zawartych w podstawach programowych dla zawodu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Opracowaliśmy zestawy testów wielokrotnego wyboru z jedną odpowiedzią poprawna, jak również testy w formie przykładowych zadań praktycznych. Standaryzacje testów i zadań praktycznych przeprowadziliśmy na wybranej grupie uczniów oraz słuchaczów, w czasie ostatniego roku szkolnego. Na końcu modułów z zadaniami zamieścilismy poprawne odpowiedzi do zadań.Podręcznik kierujemy do nauczycieli, uczniów, słuchaczy szkół kształcących w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, zajmujących się przygotowaniem do egzaminu na kwalikację: B.21 – Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; B.22 – Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. W książce znalazły się również zestawy testów wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią, zadania obliczeniowe i opisowe, których treść została dostosowana do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, dotyczącym sprawdzania przez UDT wiedzy instalatorów urządzeń zasilanych z OŹE. Nauczycielom, uczniom, słuchaczom życzymy powodzenia oraz jak najlepszych wyników na egzaminach.