PLAN_1.jpgPLAN_1.jpg
PLAN_1.jpg
PLAN_2.jpg
PLAN_4.jpg
PLAN_3.jpg

Plansze dydaktyczne z OŹE, format B2 (kod towaru: PLAN-B2)

DrukujEmail
Zestaw 26 plansz edukacyjnych, w formacie B2, ilustrujących zagadnienia z dziedziny odnawialnych źródeł energii.
Kwota rabatu:
Kwota podatku:
Szczegóły produktu

Informacje ogólne

Zestaw 26 tablic dydaktycznych, w formacie B2, ilustrujących zagadnienia z dziedziny odnawialnych źródeł energii.

Komplet składa się z dwóch części, z których każda zawiera po 13 plansz i jest wyposażona w poradnik metodyczny.

Tablice są foliowane i wyposażone w metalową zawieszkę.

Spis tematyczny plansz edukacyjnych

Energia słoneczna:
1. Promieniowanie słoneczne i proste sposoby jego wykorzystanie
2. Kolektor słoneczny płaski i jego zastosowanie
3. Instalacja słoneczna w budynku mieszkalnym
4. Koncentratory promieniowania słonecznego
5. Instalacje z kolektorami słonecznymi skupiającymi
6. Słoneczne ogniwa fotowoltaiczne
Energia wiatru:
7. Przepływ wiatru przy przeszkodach i rozmieszczenie jego zasobów w Polsce
8. Wiatraki wolnobieżne
9. Wiatraki szybkobieżne
Pompa ciepła i jej zastosowania:
10. Zasada działania pompy ciepła i źródła ciepła niskotemperaturowego
11. Grunt i promieniowanie słoneczne jako źródło ciepła niskotemperaturowego
12. Woda jako źródło ciepła niskotemperaturowego
13. Powietrze i materia organiczna jako źródło ciepła niskotemperaturowego
Energia wodna:
14. Przepływ wody w rzekach i wykorzystanie spiętrzeń
15. Maszyny poruszające energią wody
16. Zakłady wytwórcze wykorzystujące energię wody
17. Elektrownie wodne w systemie energetycznym
18. Energia fal morskich i oceanicznych
19. Energia pływów morskich i oceanicznych
20. Energia cieplna mórz i oceanów
Energia geotermalna:
21. Wysokotemperaturowa energia hydrotermiczna
22. Nisko- i średniotemperaturowa energia hydrotermiczna
23. Energia petrotermiczna
Bioenergia:
24. Instalacja do wytwarzania biogazu w gospodarstwie rolnym
25. Bakterie metanotwórcze w przyrodzie i wytwarzanie metanu w warunkach sztucznych
26. Materia organiczna i fermentacja metanowa