HYBR-10_1.jpg
HYBR-10_1.jpg
HYBR-10_2.jpg
HYBR-10_4.jpg
HYBR-10_3.jpg

Czysta energia - zestaw duży (kod towaru: HYBR-10)

DrukujEmail
Jest to unikalny i doskonale wyposażony zestaw służący do eksperymentowania z energią słoneczną, wiatrową i ogniwami paliwowymi (technologia wodorowa).
Kwota rabatu:
Kwota podatku:
Szczegóły produktu

Informacje ogólne

Jest to unikalny i doskonale wyposażony zestaw służący do eksperymentowania ze źródłami energii odnawialnej takimi jak energia słoneczna, energia wiatru i wodór. Olbrzymią zaletą kompletu jest oprogramowanie umożliwiające symulacje różnych wariantów zasilania, obciążenia oraz komputerową obróbkę wyników doświadczeń. Doskonale opracowany program eksperymentów znacznie zwiększa walory dydaktyczne zestawu.

 

Zestaw zawiera bardzo dobrze opracowane

w języku polskim pomoce dydaktyczne

dla nauczycieli oraz materiały edukacyjne dla uczniów/studentów

Możliwości zestawu i przykładowe eksperymenty

 • Wizualizacja parametrów pracy w formie wykresów i tabeli
 • Ręczna i automatyczna generacja krzywych charakterystycznych
 • Symulacja różnych profili źródeł zasilania i obciążenia
 • Możliwość osobnego używania każdego ze źródeł energii (moduł solarny, turbina wiatrowa, ogniwo paliwowe)
 • Optymalna adaptacja źródeł energii odnawialnej
 • Produkcja wodoru przy pomocy źródeł energii odnawialnej
 • Wyznaczanie efektywności i strat mocy modułu solarnego i turbiny wiatrowej
 • Obserwacja właściwości wody podczas zjawiska elektrolizy
 • Wyznaczanie krzywej charakterystycznej ogniwa paliwowego

Elementy składowe zestawu

1) Panele fotowoltaiczne (2 szt.) – do generacji energii elektrycznej z energii słonecznej; możliwość bezpośredniego przyłączenia elektrolizera i obciążenia; 3 stopniowa regulacja położenia w stosunku do źródła światła

2) Turbina wiatrowa – do generacji energii elektrycznej z energii wiatru; możliwość bezpośredniego przyłączenia elektrolizera i obciążenia; regulowana ilość łopatek wirnika i kąt ustawienia

3) Moduł 5-cio ogniwowego ogniwa paliwowego – produkuje energię elektryczną z wodoru i tlenu; regulowana ilość ogniw (1-5) w zależności od potrzeb

4) Generatory wodoru (2 szt.) – produkuje wodór z energii elektrycznej i destylowanej wody

5) Zbiornik na wodór 30 ml (2 szt.)

6) Moduł zarządzający z interfejsem USB – zbiera i przetwarza dane od wszystkich komponentów; połączenie z komputerem przez interfejs USB; komputerowo sterowane elektroniczne obciążenie i zasilanie

7) Miernik natężenia oświetlenia

8) Anemometr – urządzenie do pomiaru prędkości wiatru

 

Dodatkowe akcesoria:

 • Lampa do symulacji światła słonecznego; spektrum generowanego światła optymalne do pracy ogniwa słonecznego
 • Wentylator stołowy; moc wentylatora optymalna do pracy turbiny wiatrowej

 

Instrukcje i materiały dydaktyczne:

 • Rozszerzony przewodnik dla nauczycieli i kopiowalne materiały do eksperymentów
 • Przegląd eksperymentów możliwych do wykonania pojedynczo i w grupie
 • 15 przygotowanych eksperymentów
 • Arkusze odpowiedzi dla nauczycieli
 • Arkusze z pytaniami i zadaniami do każdego z eksperymentów
 • Graficzna prezentacja układów połączeń do każdego eksperymentu
 

Oprogramowanie do nauki i eksperymentów

(interfejs programu / użytkownika w języku polskim)

Załączone oprogramowanie do nauki i eksperymentów umożliwia badanie pracy i wpływu każdego komponentu zestawu.

Możliwa jest ich szczegółowa analiza łącznie z pomiarami i wizualizacją parametrów pracy w formie wykresów i tabel.

Krzywe charakterystyczne mogą być generowane ręcznie lub automatycznie.

Możliwość symulacji różnych warunków pogodowych – 3 poziomy (niski, średni, wysoki) i profili obciążenia.

Użytkownik ustawia profil energetyczny obciążenia i dobiera właściwe parametry pracy elektrolizera oraz ogniwa paliwowego do zaspokojenia żądanego zapotrzebowania na energię.

Użytkownik może wybierać różne profile obciążenia symulujące odbiorniki domowe (lodówka, oświetlenie, piec, komputer).

Zadeklarowany profil obciążenia jest podstawą do adaptacji generacji energii oraz elementów akumulujących energię w celu właściwego wypełnienia zadania przez hybrydowy system energii odnawialnych.