EZTW-12_3.jpg
EZTW-12_3.jpg
EZTW-12_4.jpg
EZTW-12_3.jpg
EZTW-12_2.jpg

Energia wiatru - zestaw profesjonalny (kod towaru: EZTW-12)

DrukujEmail
Zestaw ten jest najbardziej rozbudowanym zestawem walizkowym z dziedziny energii wiatru. Oferuje możliwość przeprowadzania praktycznych eksperymentów w dziedzinie energii wiatru z elementami fizyki.
Kwota rabatu:
Kwota podatku:
Szczegóły produktu

Informacje ogólne

Turbiny wiatrowe (farmy wiatrowe w Polsce) mają obecnie jeden z największych udziałów w wytwarzaniu energii elektrycznej wśród OZE (odnawialne źródła energii). Ze względu na systematyczny wzrost ilości działających turbin wiatrowych, występuje w tej branży duże zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną. Zestaw oferuje możliwość przeprowadzania praktycznych eksperymentów w dziedzinie energii wiatru z elementami fizyki, poznanie w jaki sposób działa prądnica wiatrowa, zasad funkcjonowania różnych turbin wiatrowych. Zestaw przeznaczony jest dla szkół technicznych oraz uczelni wyższych.

 

Zestaw zawiera bardzo dobrze opracowane

w języku polskim pomoce dydaktyczne

dla nauczycieli oraz materiały edukacyjne dla uczniów/studentów.

Części składowe zestawu

 • 1× Moduł silnika elektrycznego
 • 1× Moduł turbiny wiatrowej
 • 1× Moduł potencjometryczny
 • 1× Moduł turbiny rotorowej Savoniusa
 • 1× Zestaw łopatek wirnika
 • 1× Płyta główna
 • 1× Moduł do tworzenia podmuchu powietrza
 • 1× Urządzenie do pomiaru prędkości wiatru
 • 2× Moduł oporu elektrycznego
 • 3× Rezystor wtykowy 100 Ohm
 • 2× Rezystor wtykowy 10 Ohm
 • 1× Rezystor wtykowy 33 Ohm
 • 1× Moduł zasilacza
 • 1× Moduł śmigła
 • 1× Przewód obwodu pomiarowego - czerwony, 50 cm
 • 1× Przewód obwodu pomiarowego - czarny, 50 cm
 • 1× Przewód obwodu pomiarowego - czerwony, 25 cm
 • 1× Przewód obwodu pomiarowego - czarny, 25 cm
 • 3× Wtyczka zwierająca
 • 1× Moduł do pomiaru napięcia i prądu elektrycznego
 • 1× Urządzenie do pomiaru liczby obrotów wirnika
 • 1× Aluminiowa walizka
 • 1× Wyściółki
 • 1 x leXsolar DVD-Professional

Zakres możliwych eksperymentów

 • Zależność prędkości wiatru od odległości od jego źródła
 • Porównanie prędkości rozruchowych turbiny trójpłatowej i turbiny Savoniusa
 • Zmiany wytwarzanego napięcia przy podłączeniu odbiornika prądu
 • Badanie prędkości wiatru za wirnikiem
 • Obliczanie współczynnika wydajności turbiny wiatrowej
 • Porównanie turbiny trójpłatowej i turbiny Savoniusa
 • Porównanie turbin dwu, trój i czteropłatowych
 • Zależność turbiny wiatrowej od kierunku wiatru
 • Wpływ kąta nachylenia łopatek wirnika
 • Wpływ kształtu łopatek wirnika
 • Charakterystyka U-I oraz liczba obrotów turbiny wiatrowej
 • Liczba obrotów turbiny wiatrowej oraz jej moc w zależności od prędkości wiatru
 • Liczba obrotów turbiny wiatrowej oraz jej moc w zależności od kąta nachylenia łopatek wirnika
 • Liczba obrotów turbiny wiatrowej oraz jej moc w zależności od kształtu łopatek wirnika
 • Liczba obrotów turbiny wiatrowej oraz jej moc w zależności od ilości łopatek wirnika
 • Prędkość rozruchowa turbiny wiatrowej w zależności od kąta nachylenia łopatek wirnika
 • Obliczanie bilansu energetycznego turbiny wiatrowej