MGS Nauka specjalizuje się w zakresie dystrybucji urządzeń dydaktycznych i laboratoryjnych z zakresu odnawialnych źródeł energii, oferujemy sprzęt światowych liderów tego typu sprzętu.
Rozpoczęliśmy naszą działalność w roku 2010. Byliśmy pierwszą firmą w Polsce, która rozpoczęła proces kompleksowego wyposażania szkół, placówek edukacyjnych oraz wyższych uczelni w urządzenia dydaktyczne i laboratoryjne z zakresu odnawialnych źródeł energii.
Oferowane przez naszą firmę stanowiska dydaktyczne z zakresu odnawialnych źródeł energii są dostosowane do różnych grup wiekowych i poziomów kształcenia. Oprócz urządzeń i elementów służących do wykonywania eksperymentów, zestawy te zawierają również doskonale opracowany materiał dydaktyczny w języku polskim, wprowadzający w zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczące odnawialnych źródeł energii oraz zawierający instrukcje do przeprowadzania doświadczeń.
Nasze urządzenia charakteryzują się wysoką jakością i trwałością, i są specjalnie zaprojektowane do zastosowania w procesie dydaktycznym.
Nasi pracownicy systematycznie monitorują rozwój technologii OŹE na świecie i na bieżąco wprowadzają do naszej oferty handlowej nowinki technologiczne, które umożliwiają polskim placówkom edukacyjnym realizację procesu kształcenia w oparciu o najnowsze technologie.
Nie ograniczamy się wyłączenie do sprzedaży urządzeń, pomagamy także naszym klientom w optymalnym doborze urządzeń dydaktycznych, dopasowanych do ich potrzeb i możliwości finansowych. Na życzenie organizujemy prezentacje i wykłady na temat odnawialnych źródeł energii, na których prezentujemy najnowsze trendy technologiczne oraz informujemy o wyzwaniach i szansach stojących przed tą branżą.
Oferujemy także odpłatne wsparcie w zakresie przygotowania wniosku o dotację unijną wraz z jego niezbędną dokumentacją. Przygotowujemy biznes plany, studia wykonalności i analizy finansowo-ekonomiczne. Oferujemy także rozliczanie dotacji, sporządzanie wniosków o płatność, przygotowywanie dokumentów sprawozdawczych, monitoring wykonania projektu.

 

Zespół MGS Nauka

 

Oto miejsca, w których znajdują się nasi Klienci:

mapa klienci mgs nauka

logo mgs logo weiss logo heliocentris logo TQ