Fotowoltaika

Kategoria: Fotowoltaika
Producent: leXsolar
Nr kat.: EZSO-05

Słoneczny kijek to zabawka edukacyjna i urządzenie dydaktyczne dla naszych najmłodszych pociech.

Kategoria: Kolektory słoneczne
Producent: leXsolar
Nr kat.: EZSO-46

Zestaw służy do demonstracji procesu w którym energia słoneczna przekształcana jest w energię cieplną i elektryczną.

Kategoria: Pompy ciepła
Producent: Inny
Nr kat.: POCP-02

Jest to funkcjonalny model pompy ciepła woda - woda służący do demonstracji zasady działania i budowy pomp ciepła.

Kategoria: Systemy hybrydowe
Producent: leXsolar
Nr kat.: OZE-03

Zestaw pozwalający na poznanie podstawowych zasad działania kluczowych dla energetyki odnawialnej urządzeń wytwarzających tzw. zieloną energię.

Kategoria: Oszczędzanie i magazynowanie energii
Producent: leXsolar
Nr kat.: OSZC-05

Zestaw umożliwiający poznanie wielu aspektów związanych z oszczędzaniem energii w skali makro i mikro.

Kategoria: Generatory wodoru
Nr kat.: HG24/HG198

Generatory wodoru PEM w trzech wersjach wydajnościowych 30, 72 lub 198 sl/h do produkcji wodoru wysokiej czystości (99,9999%) do laboratoriów.

Kategoria: Biopaliwa
Producent: leXsolar
Nr kat.: BIOP-10

Zestaw dydaktyczny prezentujący proces wytwarzania biopaliwa i możliwości jego zastosowania.

Kategoria: Kotły na biomasę
Nr kat.: KOCB-20

Doskonale wyposażony i oprzyrządowany zestaw kotła zasilanego biopaliwem (pelety lub owies) wraz z kompletem instrukcji obsługi i materiałami...

Kategoria: Plansze edukacyjne OŹE
Producent: WERSUS
Nr kat.: PLAN-A1

Zestaw 26 plansz edukacyjnych, w formacie A1, ilustrujących zagadnienia z dziedziny odnawialnych źródeł energii.

Kategoria: Filmy OŹE
Producent: SIDMA
Nr kat.: FILM-10

Filmy edukacyjne „Czysta energia” - zestaw 5 filmów na płycie DVD o słońcu, biomasie, wodzie, wietrze i geotermii.

Kategoria: Turbiny wiatrowe
Producent: leXsolar
Nr kat.: EZTW-05

Zestaw umożliwia zgłębienie zagadnień takich jak budowa elektrowni wiatrowej, zasady związane z przetwarzaniem energii wiatrowej, głównie...

Kategoria: Pompy ciepła
Producent: Inny
Nr kat.: POCP-05

Jest to funkcjonalny model uniwersalnej pompy ciepła z rewersyjnym układem ziębniczym, która może pracować w kliku trybach: woda/woda,...

Kategoria: Turbiny wodne
Producent: leXsolar
Nr kat.: TURB-06

Zestaw umożliwia przeprowadzanie rozbudowanych doświadczeń z zakresu turbin wodnych. Zawiera on wszystkie urządzenia niezbędne do...

Kategoria: Systemy hybrydowe
Producent: leXsolar
Nr kat.: OZE-10

Zestaw pozwalający na poznanie zasad działania kluczowych dla energetyki odnawialnej urządzeń wytwarzających tzw. zieloną energię.

Kategoria: Ogniwa paliwowe
Producent: MagicalMicrobes
Nr kat.: OGPA-08

Zestaw dydaktyczny pokazujący zasadę działania biologicznego ogniwa paliwowego.

Kategoria: Oszczędzanie i magazynowanie energii
Producent: leXsolar
Nr kat.: MAEN-05

Zestaw umożliwia zapoznanie się różnymi technologiami gromadzenia energii takimi jak: różne rodzaje akumulatorów i ogniwa paliwowe.

Kategoria: Biopaliwa
Producent: leXsolar
Nr kat.: BIOP-15

Zestaw dydaktyczny prezentujący proces wytwarzania biopaliwa i możliwości jego zastosowania. Zawiera wszystkie urządzenia niezbędne do...

Kategoria: Fotowoltaika
Producent: leXsolar
Nr kat.: EZSO-25

Zestaw służy do przeprowadzania bardziej złożonych eksperymentów z zakresu fotowoltaiki.

Kategoria: Kolektory słoneczne
Producent: MGS Nauka
Nr kat.: EZSO-50

Małe stanowisko dydaktyczne przeznaczone do przeprowadzania zajęć dydaktycznych z zakresu instalacji kolektorów słonecznych.

Kategoria: Turbiny wiatrowe
Producent: leXsolar
Nr kat.: EZTW-10

System umożliwia przeprowadzanie rozbudowanych doświadczeń z zakresu wytwarzania energii wiatrowej. Zawiera wszystkie urządzenia niezbędne do...

Kategoria: Turbiny wodne
Producent: TecQuipment
Nr kat.: H1F

Stanowisko umożliwiające przeprowadzenie eksperymentów na modelach różnego rodzaju turbin wodnych. Dzięki elementom tych zestawów możliwym...

Kategoria: Systemy hybrydowe
Producent: leXsolar
Nr kat.: OZE-20

Zestaw pozwalający na poznanie zasad działania kluczowych dla energetyki odnawialnej urządzeń wytwarzających tzw. zieloną energię.

Kategoria: Ogniwa paliwowe
Producent: leXsolar
Nr kat.: OGPA-23

Zestaw z zakresu ogniw paliwowych, umożliwiający eksperymentowanie z 2 rodzajami ogniw paliwowych, typu: PEM, oraz etanolowym. Umożliwia on także...

Kategoria: Oszczędzanie i magazynowanie energii
Producent: leXsolar
Nr kat.: MAEN-07

Zestaw umożliwia zapoznanie się różnymi technologiami gromadzenia energii takimi jak: różne rodzaje akumulatorów i ogniwa paliwowe.

Kategoria: Biopaliwa
Producent: leXsolar
Nr kat.: BIEN-10

Rozbudowany zestaw doświadczalny Bio-energia umożliwia przeprowadzenie kompletnego procesu produkcji biomasy i biogazu.

Kategoria: Fotowoltaika
Producent: leXsolar
Nr kat.: EZSO-30

Jest to doskonale zaprojektowany pod kątem dydaktycznym zestaw, stwarzający możliwości wykonania wielu interesujących eksperymentów z dziedziny...

Kategoria: Kolektory słoneczne
Producent: MGS Nauka
Nr kat.: EZSO-52

Jest to instalacja solarna i stanowisko dydaktyczne wyposażone w niezbędne urządzenia pomiarowe i materiały do wykonywania eksperymentów.

Kategoria: Turbiny wiatrowe
Producent: leXsolar
Nr kat.: EZTW-12

Zestaw ten jest najbardziej rozbudowanym zestawem walizkowym z dziedziny energii wiatru. Oferuje możliwość przeprowadzania praktycznych...

Kategoria: Pompy ciepła
Producent: Inny
Nr kat.: POCP-12

Jest to laboratoryjny model pompy ciepła powietrze/powietrze przeznaczony do demonstracji zasady działania i budowy pompy ciepła oraz wykonania...

Kategoria: Turbiny wodne
Producent: TecQuipment
Nr kat.: MFP101

Stanowisko umożliwiające przeprowadzenie eksperymentów na modelach różnego rodzaju turbin wodnych. Dzięki elementom tych zestawów możliwym...

Kategoria: Systemy hybrydowe
Producent: leXsolar
Nr kat.: HYBR-06

Zestaw pozwala na zbudowanie w warunkach laboratoryjnych systemu inteligentnej sieci energetycznej („smart grid”), składającego się z...

Kategoria: Ogniwa paliwowe
Producent: Heliocentris
Nr kat.: OGPA-25

Zestaw odzwierciedla kompletny obieg energii w oparciu o technologię solarną i ogniw paliwowych. Umożliwia poznanie oraz zrozumienie zasad...

Kategoria: Oszczędzanie i magazynowanie energii
Producent: leXsolar
Nr kat.: MAEN-10

Zestaw umożliwia zapoznanie się różnymi technologiami gromadzenia energii takimi jak: różne rodzaje akumulatorów i ogniwa paliwowe.

Kategoria: Fotowoltaika
Producent: leXsolar
Nr kat.: EZSO-55

Kompletna instalacja fotowoltaiczna w walizce umożliwiający przeprowadzenie w warunkach laboratoryjnych szczegółowych analiz jego poszczególnych...

Kategoria: Kolektory słoneczne
Producent: MGS Nauka
Nr kat.: KSSS-10

Stanowisko dydaktyczne przeznaczone do przeprowadzania szkoleń i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodzie Technik urządzeń i...

Kategoria: Turbiny wiatrowe
Producent: TecQuipment
Nr kat.: AE1005V

Kompaktowe urządzenie do nauczania podstaw przekształcania energii kinetycznej wiatru w energię elektryczną za pomocą turbiny wiatrowej o...

Kategoria: Pompy ciepła
Producent: Inny
Nr kat.: POCP-13

Jest to laboratoryjny model pompy ciepła powietrze – woda przeznaczony do demonstracji zasady działania i budowy pompy ciepła oraz wykonania...

Kategoria: Systemy hybrydowe
Producent: leXsolar
Nr kat.: HYBR-08

Zestaw pozwala na zbudowanie w warunkach laboratoryjnych systemu inteligentnej sieci energetycznej („smart grid”), składającego się z...

Kategoria: Ogniwa paliwowe
Producent: leXsolar
Nr kat.: OGPA-27

Jest to doskonale zaprojektowany pod kątem dydaktycznym i wyposażony we wszystkie potrzebne urządzenia zestaw, stwarzający możliwości wykonania...

Kategoria: Fotowoltaika
Producent: MGS Nauka
Nr kat.: EZSO-62

Stanowisko Fotowoltaika 2x20 to doskonała pomoc dydaktyczna przeznaczona do eksperymentowania z rzeczywistym systemem fotowoltaicznym, składającym...

Kategoria: Pompy ciepła
Producent: Inny
Nr kat.: SZKL-05

Jest to zestaw przeznaczony do szkoleń z zakresu obsługi urządzeń i instalacji wykorzystujących czynniki chłodnicze. System umożliwia nabycie...

Kategoria: Systemy hybrydowe
Producent: Inny
Nr kat.: HYBR-12

Zestaw wraz z oprogramowaniem umożliwia prowadzenie doświadczeń związanych z technologią wodorową i energią słoneczną.

Kategoria: Ogniwa paliwowe
Producent: Heliocentris
Nr kat.: OGPA-20

Ogniwo paliwowe – model samochodu pozwala na doskonałą integrację zagadnień związanych z odnawialnymi źródłami energii z zajęciami...

Kategoria: Fotowoltaika
Producent: MGS Nauka
Nr kat.: FOSS-10

Stanowisko dydaktyczne przeznaczone do przeprowadzania szkoleń i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodzie Technik urządzeń i...

Kategoria: Systemy hybrydowe
Producent: MGS Nauka
Nr kat.: HYBR-40

Stanowisko dydaktyczne przeznaczone do eksperymentowania w warunkach laboratoryjnych z energetycznym systemem hybrydowym, składającym się z ogniwa...

Kategoria: Ogniwa paliwowe
Producent: Heliocentris
Nr kat.: OGPA-30

Zestaw może być wykorzystywany do prowadzania zajęć dydaktycznych i szkoleń z zakresu ogniw paliwowych oraz pozyskiwania energii słonecznej....

Kategoria: Fotowoltaika
Producent: MGS Nauka
Nr kat.: EZSO-68

Stanowisko dydaktyczne przeznaczone do eksperymentowania z podzespołami w jakie wyposażone są prawdziwe systemy fotowoltaiczne. W skład...

Kategoria: Systemy hybrydowe
Producent: Heliocentris
Nr kat.: HYBR-35

System dydaktyczny wykorzystujący energię słoneczną do produkowania wodoru wyposażony w oprogramowanie monitorujące każdy etap tego procesu....

Kategoria: Ogniwa paliwowe
Producent: Horizon
Nr kat.: OGPA-36

Zdalnie sterowany samochód napędzany ogniwami wodorowymi umożliwiający realizację ćwiczeń praktycznych i badań doświadczalnych.

Kategoria: Systemy hybrydowe
Producent: Heliocentris
Nr kat.: HYBR-80

System hybrydowego laboratorium energetycznego (Nexa) umożliwia wykonywanie eksperymentów laboratoryjnych w zakresie projektowania systemów...

Kategoria: Ogniwa paliwowe
Producent: Heliocentris
Nr kat.: OGPA-40

System szkoleniowy z 50 W ogniwem paliwowym i oprogramowaniem do akwizycji danych.

Kategoria: Ogniwa paliwowe
Producent: Heliocentris
Nr kat.: OGPA-45

Zestaw z ogniwem paliwowym o mocy 50 W służący do demonstracji pracy funkcjonalnego układu zasilającego, bazującego na technologii ogniw...

Kategoria: Systemy hybrydowe
Producent: Heliocentris
Nr kat.: HYBR-100

Laboratorium OZE jest w pełni wyposażonym systemem energetycznym, stwarzającym możliwości nabycia praktycznej wiedzy z dziedziny zarządzania...

Kategoria: Ogniwa paliwowe
Producent: Heliocentris
Nr kat.: OGPA-65

Zestaw stanowi nową generację modułów w klasie Nexa.

Kategoria: Ogniwa paliwowe
Nr kat.: OGPA-210

Stanowisko przeznaczone do testowania ogniw paliwowych o mocy do 100 W. Umożliwia przeprowadzanie badań nad całym ogniwem paliwowym, jak i...

Kategoria: Ogniwa paliwowe

Systemy użytkowe i eksperymentalno-laboratoryjne.

logo mgs logo weiss logo heliocentris logo TQ